TR
Eurasian Studies Journal Yıl:2015  Sayı: 2  Alan: Uluslararası İlişkiler

HALİL AKMAN
SOĞUK SAVAŞ SONRASI RUSYA-ÇİN İLİŞKİLERİ
 
Çalışmada, Rus-Çin ilişkilerine tarihi açıdan bakılarak, soğuk savaş sonrası ilişkilerin seyri incelenmiştir. İki ülke arasında sınır sorunlarının çözülmesi ile ilişkilerin gelişmesi hızlanmıştır. Şanghay İşbirliği Örgütüne giden süreçte, mevcut siyasi şartların da etkisiyle taraflar çok büyük yol almışlardır. İkili ilişkiler geliştirilerek Şanghay İşbirliği Örgütü ile kurumsallaştırılmış ve böylelikle uluslararası alana da taşınarak müttefiklik boyutuna ulaşmıştır. Bu süreçte özellikle askeri, ekonomik ve enerji alanındaki işbirliği ve müşterek çalışma dikkat çekicidir. Çalışmamızda; işbirliğini şekillendiren alanlar olan, askeri, ekonomik ve enerji işbirliği ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Rusya, Çin, Rusya-Çin İlişkileri, Şanghay İşbirliği Örgütü


THE RELATIONS BETWEEN RUSSIA and CHINA AFTER THE COLD WAR
 
This study, examines the relation between Russians and Chinese in terms of the historical background that allows to see the nature of progress in time. After solving the border issue, the relations between two parties has improved faster. The improvement, shaped by the existing political environment, made possible for both of them to make huge progress in time. By improving, bilateral relations caused to the institutionalization of The Shanghai Cooperation Organization in time. Herewith the relations between them were taken a step forward into the international area and they extended their relations into an alliance. During this process, it has been remarkable to see them working jointly in areas like military, economy and energy. In this study; the areas like military, economy and energy shaping the relations between them are discussed

Keywords: Russia, China, Russian-Chineese Relations, The Shanghai Cooperation Organization


Detay

İÇERİK