TR
Eurasian Studies Journal Yıl:2016  Sayı: 5  Alan: İşletme

Könül İsrayılova, Raqif Qasımov
Japon ve Azerbaycan İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi: Genel Kıyaslama
 
Bu çalışmanın amacı Japon ve Azerbaycan işletmelerinde insan kaynakları yönetimi uygulamalarının genel kıyaslamasını yaparak Azerbaycan işletmeleri için örnek uygulamalar hakkında bilgi vermektir. Araştırmada ikincil kaynaklardan yararlanılarak Japon ve Azerbaycan işletmelerinde insan kaynakları uygulamaları kıyaslanacaktır. Bu kıyaslama insan kaynakları yönetiminin temel fonksiyonları olan iş analizi, insan kaynakları planlanması, eleman seçme ve yerleştirme, eğitim ve geliştirme, ücret yönetimi ve diğer uygulamaların kıyaslanması şeklinde yapılacaktır. Araştırma sonucunda Azerbaycan işletmeleri için insan kaynakları yönetiminin temel fonksiyonlarında örnek uygulamaların en iyi şekilde nasıl gerçekleştirileceği hakkında bilgi verilecektir. Bu çalışma 3.Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumunda sunulmuş ve dinleyiciler tarafından beğenilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Japon işletmelerinde İKY, Ömür boyu istihdam, Azerbaycanda İKY, eleman seçme ve yerleştirme.


Human Resource Management in Japanese and Azerbaijan Business: General Benchmarking
 
The main goal of this research is to provide information on practiced applications about Azerbaijan companies by comparing Human Resource Management in Japanese and Azerbaijan enterprises. Human Resources Practices in Japanese and Azerbaijan firms will be examined by using secondary sources. This comparison will include the main functions of Human Resources Management, such as job analysis, planning of human resources, personnel selection and placement, education and development, payment systems and etc. As a result of the research, the best ways of implementing basic human resources management into Azerbaijan enterprises will be suggested. This study was presented at the 3rd International Turkish World Research Symposium and has been appreciated by the audience .

Keywords: HRM in Japanese business, lifetime employment, Azerbaijan HRM, personnel selection and placement.


Detay

İÇERİK