TR
Eurasian Studies Journal Yıl:2016  Sayı: 5  Alan: Makro İktisat

Kutluk Kağan SÜMER
Hungary Turkey Relations: History, Present and Future Scenarios
 
Tarihsel geçmişi, etnik ve kültürel yapıları sebebiyle Macaristan ile Türkiye’nin güven ve dostluk bağlarını güçlendirmektedir. Tarihsel bağlar sebebiyle Türkiye açısından Batı ile yakınlaşmada Macaristan güçlü bir dost ve müttefik olagelmektedir. Bu AB açısından da gelecekte önemli bir müttefik olarak Türkiye’nin algılanmasını da sağlayacaktır. Bu ortaklık karşılıklı yarara dayalı olarak Avrasya bölgesinde ortak bir gelecek inşa edecektir. Ülkelerimiz arasında güçlü ve sağlam ilişkileri gerçekleştiren faktörlerden biri kuşkusuz ticari ilişkilerdir. Türkiye ve Macaristan arasındaki ticaret hacmini 2014’de iki milyar dolar olmuştur. İki ülkenin toplam ticaret kapasitesinin hesaplanması yaklaşık 620 milyon dolarlık bir dış ticaret açığını ortaya çıkmıştır. Ekonomik ve ticari alanlarda iki ülke arasında gelişmekte olan ilişkiler olsa da yine de bu iki ülke ekonomilerin sahip olduğu gerçek potansiyellerini yansıtmamaktadır. İkili ticaret hacmi 2013 yılında 1.879 milyar ABD dolarına ulaşmıştır (ithalatı 2013 yılında 1.227 milyar ABD doları iken, Türkiye’nin ihracatı, 652 milyon ABD dolarına ulaşmıştır). Bu çalışmada iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması hedeflenmektedir. Bu amaçla, Macar ekonomisi hakkında gerekli veriler, son yirmi yıl içinde Türkiye ile ticari ilişkileri ifade edilmeye çalışıldıktan sonra ileriye dönük ekonomik işbirliği önerileri sunulmaya çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Macaristan, ekonomik ilişkiler, tarih, bugün ve gelecek senaryoları


Hungary Turkey Relations: History, Present and Future Scenarios
 
Due to the historical past with the Hungarian, ethnic and cultural structures strengthen trust and friendship ties with Turkey. Therefore, historical ties now must be able to make a strong friend and ally that come Hungary close to the West in terms of Turkey; and this must provide that the countries must perceive Turkey as an important ally in the future, this should be able to build Eurasia 's / region's common future based on common benefit. One of the factors that performs strong and stable relations between the countries are undoubtedly trade relations. The trade volume between Turkey and Hungary is about 2 billion dollars in 2014. Calculating the total commercial capacity of the two countries which is about 620 billion dollars, the lack of trade between both countries have emerged. In the economic and commercial domains, relations are also developing between the two countries, yet still do not reflect the true potential the two economies have. Bilateral trade volume has reached 1.879 billion USD in 2013. (Turkey’s exports reached 652 million USD, while its imports amounted to 1.227 billion USD in 2013). The study which is aimed at increasing the trade volume between the two countries; for this purpose, a required data about Hungarian economy will be presented, after expressing trade relations with Turkey in the last twenty years, the study will complete with forward-looking the recommendations.

Keywords:


Detay

İÇERİK