TR
Avrasya �al��malar� DergisiYl:2017 Say: 6 Alan: letiim almalar

Yasemin YILDIRIM , Seluk BALI
MACARSTAN YEREL YNETMLERNN YAPISI ve YNETMLER ARASI MAL LKLER
 
Gemiten gnmze gerek sosyo-ekonomik gerekse siyasi anlamda yaad deiimlerle Macaristan, Avrupa lkeleri arasnda nemli bir yer tutmaktadr. Serbest piyasa ekonomisine 1989da geilmesiyle birlikte lkenin finansal ve ynetsel yaps yeniden ekillenmitir. Yerel Ynetimler Yasas 1990da karlm ve belediyeler, zerk bir yap olarak yerel ynetim sisteminin temel unsuru haline gelmitir. almada zellikle yerel ynetimlerin hizmetleri ve bu hizmetlerin karlanmasna ynelik mali durumlar ele alnmtr. Yerel ynetimlerin zerklii konusunda hala tartmalar bulunmaktadr. nk mali kararlarda merkezi ynetimin belirlemi olduu limitlerin dna kamamakta ve vermek zorunda olduklar hizmetlerin finansman iin zgelirleri yetersiz kalmaktadr.

Anahtar Kelimeler: Macaristan, Yerel Ynetimler, Gelir ve Hizmet Blm


STRUCTURE of the HUNGARIAN LOCAL GOVERNANCE and FINANCIAL RELATIONS BETWEEN GOVERNANCES
 
Hungary has experienced both socio-economic and political changes from the past to the today. It occupies an important place among European countries. With the passage to free market economy in 1989, the financial and administrative structure of the country has been reshaped. By Local Government Act, imposed in 1990, municipalities have become the key elements of the system of local government as an autonomous structure. especially In the study, local government services and their financial conditions for the satisfaction of these services are discussed. There is still debate about the autonomy of local governments. It can not digress outside of limits set by the central government and own revenues to finance the services they have to provide is inadequate.

Keywords: Hungary, Local Governments, Income and Services Division


Detay

ÇERK