TR
Avrasya �al��malar� DergisiYl:2017 Say: 6 Alan: Balkan Dilleri ve Edebiyatlar

Alper YALIN, Sevda YALIN
Doing Business Gstergeleri Inda Gney Kafkasya lkelerindeki Yapma Ortam (2010-2017)
 
Dnya Bankas (WB) ve Uluslararas Finans Kuruluu (IFC) ortaklyla 2003 ylndan beri her yl hazrlanan Yapma Kolayl Endeksi (Doing Business); 190 lkedeki yerel irketlerin (kk ve orta lekli iletmeler iin) hzl ve kolay ekilde i kurma, iletme ve tasfiye ilemleri ile i yapmalarn etkileyen bir dizi dzenlemeleri mercek altna almaktadr. Yapma Kolayl Endeksi lke ekonomilerini i yapmak iin uygun ortama sahip olma ltlerine gre sralamaktadr. Bu almayla jeostratejik, jeopolitik ve jeoekonomik potansiyelleri ve nemleri her geen gn artan Gney Kafkasya lkelerinin, Uluslararas Finans Kurumunun (IFC) hazrlad Yapma Kolayl Endeksine (Doing Business) gre i ve yatrm ortamlar karlatrmal olarak analiz edilecektir.

Anahtar Kelimeler: Doing Business Gstergeleri, Azerbaycan, Ermenistan, Grcistan


Doing Business Environment in South Caucasus Countries in Consideration of Its Indicators (2010-2017)
 
Ease of The Doing Business Index ("Doing Business"), which has been prepared every year since 2003 with the cooperation of the World Bank (WB) and the International Finance Corporation (IFC); examines a number of regulations affecting local companies in 190 countries (for small and medium-sized businesses) to work quickly and easily with business start-up, management and liquidation operations. The Doing Business Index sorts country economies by the criteria for having adequate equity to do business. This work will analyze comparatively the business and investment environments according to the Doing Business prepared by the International Finance Corporation (IFC) of the South Caucasus countries whose geostrategic, geopolitical and geoeconomic potentials and importance are increasing day by day.

Keywords: Doing Business Indicators, Azerbaijan, Armenia, Georgia


Detay

ÇERK