TR
Avrasya �al��malar� DergisiYl:2017 Say: 6 Alan: Avrupa Birlii

Muratgeldi Syegov
EDEB KL BAIMSIZLIK DNEMNDE GN IIINA IKARILAN KM TRKMEN YAZAR VE BLGNLER (VEYA MAYIS 1930DA EKLEN SEYREK BR FOTOGRAFIN YKS)
 
Trkmenistann devletbakan Gurbangul Berdimuhamedovn Devlet Kuu eserinde (Akabat, 2013) Sovyet dneminde mazlum kalan Allahkulu Karahanov, Abdulhekim Kulmuhammedov, Muhammet Geldiýev gibi nl bilgin ve yazarlarmzdan sz ediliyor. Biz de bundan yola karak makalemizin sz konusuna deǧinmekteyiz. Tarihte ilk olarak Trkmencenin sorunlarn konu edinen byk bilimsel toplant yani Trkmenistann Birinci lm Konferans 150 delegenin katlmasyla 19 Mays 1930 ylnda Akabatta kendi iine (faaliyete) balyor. Delegeler sadece bakent Akabattan deǧil Trkmenistann deǧiik ehir il ve ilelerinden seilmitiler. Konferansa katlanlarn arasnda diǧer cumhuriyetlerin temsilcileri de vard. Okurlarn dikkatine sunduǧumuz fotografda konferansn delegelerinin bir grupunu grmekteyiz. Tandǧmz kimi dilci ve edebiyatlarn fotografdaki resimlerini alnt olarak gstermekle onlar zerine nemli bilgileri saygdeǧer okuyucularmzn dikkatine sunmak bu yaznn sz konusudur. Alntlar dk ve eksikli olduǧu iin bu kiilerin bulduǧumuz diǧer resimlerinden de parallel olarak yararlandk. Ne yazk ki geen yzylda yetien ilk Trkmen dilciler oǧunlukla sosyal trajediler kimileri de doǧal facialar nedeniyle sanki henz gen iken yaama gzlerini kapatmlardr. Makalede ariv kaynaklara ve eski yaynlardaki bilgilere esaslanarak zellikle Muhammet Geldiýev (18891931), Kmali Briyev (1896-1937), Aleksandr Nikolayevi Samoylovi (18801938), Abdulhekim Kulmuhammedov (18851931), Allahkulu Karahanov (18921938), emseddin Kerim (18931937), Hdr Deryayev (19051988), Nurmurat Sarhanov (19061944), Aleksandr Petrovi Potseluyevskiy (18941948) ve Hocamurat Baylyevin (19051946) yaam yksnden sz ediliyor.

Anahtar Kelimeler: dilbilgisi, tarih, konferans, konu, delege, trajedi, fotograf, yaamyks.


SOME TURKMEN WRITERS AND THE SCIENTISTS WHICH CREATIVITY HAVE STARTED TO STUDY IN INDEPENDENCE (OR HISTORY OF ONE RARE PHOTO WHICH HAS BEEN REMOVED IN MAY, 1930)
 
In the composition Bird of happiness (Ashgabat, 2013) the President of Turkmenistan Gurbanguly Berdymuhamedov is told about Allaguly Garahanov, Abdulhekim Gulmuhammedov, Muhammet Geldiyev both other scientists and writers who have been subjected to reprisals during the Soviet period. Proceeding from this new approach, the author will try to open a theme of given article. On May, 19th, 1930 in Ashgabat with participation of 150 delegates the First scientific conference of Turkmenistan on which questions of Turkmen language have been for the first time in history discussed has started the work. By delegates of conference persons not only from Ashgabat, but also from other cities, areas and areas of Turkmenistan have been selected, some representatives of other republics have taken part in it. In brought to attention of readers of a group photo of delegates are present also well-known языковеды and writers, the given work with addition of their parallel photos is devoted the short description of life and which activity. Unfortunately, many of the first Turkmen Linguists the XX-th centuries at youngish age became victims of social tragedies, and некоторие from them were lost as a result of natural cataclysms. In the present article on the basis of archival materials and the data from the old periodical press biographies, by Muhammet Geldiyev (18891931), Kumushali Boriyev (18961937), Alexander Nikolaevich Samoylovich (18801938), Abdulhekim Kulmuhammedov (18851931), Allakuli Karahanov (18921938), Shemseddin Kerimi (18931937), Hydyr Deryayev (19051988), Nurmyrat Saryhanov (19061944), Alexander Petrovich Potseluyevsky (18941948) and Hojamyrat Bayliev (19051946) are resulted.

Keywords: linguistics, history, conference, questions, the delegate, tragedy, a photo, the biography


Detay

ÇERK