TR
Avrasya �al��malar� DergisiYl:2017 Say: 7 Alan: Tarih

Nuri KAVAK
RUSYANIN KAFKASYAYI STLASI VE KOSOVA HAVALSNE SKAN EDLEN ERKESLER
 
Ruslarn Kafkaslardaki istila hareketi, birok blge halknn zorunlu g etmesine neden olmutur. Mamafih belki de tarihin tanklk ettii en acmasz zorunlu glerden birisi olan Kafkas Muhaceretine, Kosova veya biraz daha geni haliyle Balkanlar penceresinden bakmaya altk. Ruslar, yzyllardr Kafkaslarda mcadele ettikleri bu sava dallarla bir kez daha Balkanlarda kar karya gelmemek iin, baz uluslararas belgeler vastasyla tekrar blgeden erkeslerin srgn edilmelerini istemekteydiler. Buna karlk erkesler'in, iinde bulunduklar skntlar ile beraber blge sakinlerine zarar verici taknlklarda bulunmalar yeni bir g dalgasnn balama nedenini oluturmutur. Nihayet Osmanl Devleti, 1877-78 Rus harbinden yenik kmasyla birlikte imza ettii Berlin Anlamas ile Ruslarn isteklerini kabul ederek, erkesleri Balkanlardan baka blgelere tahliye etmeye balamtr. Aratrmamz Kosova blgesine gelen erkes gmenlerin yaamlarna, asayi asndan ortaya kardklar problemlere aklk getirerek, Kafkas halklarnn zorunlu gne baka bir corafyadan bak as getirmeyi amalamtr.

Anahtar Kelimeler: Osmanl Devleti, erkes, Rusya, Kafkas, Kosova, Balkanlar.


THE RUSSIAN INVASION OF CAUCASIA AND THE CIRCASSIANS WHO SETTLED AROUND KOSOVO DISTRICT
 
The Russian invasion in the Caucasus had forced many of the nations in the region to migration. Nevertheless, we tried to shed light to Caucasus migration, perhaps one of the most brutal forced migrations in history, in terms of Kosovo or in a larger sense Balkans. Russians, again, wanted Circassian to be exiled from the region using some international documents, so that they did not have to deal with these mountain warriors in the Balkans once more. However, the state of the Circassians in the region together with the difficulties they were facing and the furore they demonstrated against the residences of the region triggered another migration. After the defeat of Ottoman-Russian war of 1877-78 and signing of the Treaty of Berlin, the Ottoman Empire finally accepted the Russian demands and started to move Circassians to other regions. This research aims to bring another point of view to the forced migration of the Caucasus nations, by exploring the lives of Circassian immigrants who were settled in to the Kosovo region and explaining the problems they created in terms of public order.

Keywords: Ottoman Empire, Circassian, Russia, Kosovo, Balkans


Detay

ÇERK