TR
Avrasya �al��malar� DergisiYl:2018 Say: 8 Alan: Corafya

Muhsin Kadolu
Evliy elebiye Gre Trklerin Cihan Hkimiyeti lks: Kzlelma
 
Bilinen tarihlerinden bu yana, Trklerin cihan hkimiyeti lksne sahip olduklar kabul edilmektedir. Kzlelma olarak adlandrlan bu mefkrenin kayna konusunda farkl grler mevcuttur. Kzlelma konusundaki en detayl bilgileri veren Trk yazarlarndan biri Evliy elebidir. Bu makalede, Evliy elebi Seyahatnmesinde Kzlelma lks ile ilgili bilgiler eitli ynlerden incelenmitir. Evliy elebinin verdii bilgilere gre Kzlelma eklindeki adlandrma hem Hristiyanlarda, hem de Mslmanlarda mevcuttu. Hristiyanlar, son derece mamur olan ehirlerini ve zellikle d cephesini altnlarla ssledikleri mabetlerini Kzlelma olarak adlandrmlardr. Trkler ve Mslmanlar iin Kzlelma bazen bir kale, ehir veya grkemli bir Hristiyan mabedi olarak ortaya kmaktadr. Bu makalenin Kzlelma lksnn daha iyi anlalmasna, kltrleraras atma yerine bar idealine, kavramlarn gerek anlamlarnn ortaya karlmasna katkda bulunacana inanlmaktadr.

Anahtar Kelimeler: Kzlelma, dnya hakimiyeti, Trk lks, Evliy elebi


ACCORDING TO EVLIYA CELEBI THE TURKS PHILOSOPHY OF WORLD DOMINATION: GOLDEN APPLE
 
According to well-known historians, since their known history, the Turks was have the philosophy of world domination. There are different opinions about the emergence of this philosophy, which is called the Golden Apple. Evliya elebi is one of the Turkish authors who gave the most detailed information on the subject of Golden Apple. In this article, the philosophy of Golden Apple investigated in Evliya elebi's Travel Book. According to the information given by Evliya elebi, the name Golden Apple (Turkish: Kzlelma) was present both in Christians and in Muslims. Christians have called the cities which are extremely prosperous, and especially the domes adorned with gold, as Golden Apple. This article will be believed to contribute to a better understanding of the philosophy of Golden Apple, intercultural peace and uncovering the true meaning of concepts.

Keywords: Golden Apple, World domination, Turks idea, Evliya elebi


Detay

ÇERK