TR
Eurasian Studies Journal Yıl:2018  Sayı: 8  Alan: Türk Dili

Hasan ALPAGU
Orta Aras Havzası’nda Şehirleşmenin Tarım Alanları Üzerinde Etkileri ve Bölgesel Sorunların Ekonomiye Yansımaları
 
Nehirlerin geçtiği bölgeler tarih boyunca başta tarımsal alanların sulanması, taşımacılık, canlıların içme suyu ihtiyacı ve yaşam alanlarının inşa edilmesi için gerekli altyapıyı sağladığında yerleşim alanı olarak tercih edilmiştir. Nehirler ayrıca doğaya görsel güzellik kattığı için insanların yerleşim alanı olarak seçilmesinde önemli roller üstlenmiştir. Aras Nehri bu özelliği ile önemli bir yaşam ve yerleşim alanı olmuştur. Orta Aras Havzası Iğdır Ovası gibi verimli tarımsal alanları, başta Aras nehri olmak üzere önemli su kaynaklarını bünyesinde barındırması, Ağrı Dağı gibi diğer birçok doğa güzelliklerine sahip olması sebebiyle bölgesinde özel bir öneme sahiptir. Öte yandan Asya ile Avrupa arasında kilit bir coğrafik konumda olan Orta Aras Havzası tarih boyunca da İpek Yolunun geçtiği bir alan olarak ön plana çıkmıştır. Havza günümüzde stratejik önemini korumaktadır. Ancak bu alan son yıllarda hızlı bir iç göç almakta ve bunun sonucu olarak tarımsal alanlar imara açılmaktadır. Bu yapılaşma sonucu havzanın tarım alanları daralmakta ve tarımsal üretim azalmaktadır. Örneğin Iğdır Ovasında pamuk üretimi tamimiyle son bulmuş, kaysı ve elma bahçesi alanları daralmıştır. Böylece Iğdır Ovasında yetişen başlıca meyve ve sebze miktarında düşüşler yaşanmaktadır. Gerçekte de iç göç ve şehirleşme ile birlikte ekonomik tercihlerin değiştiği ve havzanın tarım yerine yerleşim yerine dönüştürme süreci yaşadığı gözlenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Şehirleşme, tarım, Aras havzası, çevre dengesi, göç, değişim


The Effects of Urbanization on Agricultural Land in the Middle Aras Basin and The Reflection of Regional Problems on Their Economies
 
The rivers basins have been chosen as habitation places due to their functions as meant of transportation, source of drinking water, irrigation etc. Rivers also are choosing as residential area due to their role and contribution to the visual beauty to the environment. Aras River also occupies such an important role for being choosing to living and residential areas with several natural features. The Middle Aras Basin have significant water resources including rivers, Igdir Plain, the Ararat Mount and many other beauties of nature as well as has productive agricultural areas. On the other hand, The Middle Aras River Basin is in a key geographical location between Asia and Europe and this strategic location known as an area historical Silk Road across. The strategic importance of basin remains significant for centuries as it today is. However, in recent years there is a rapid migration stream to this basin and agricultural areas as a result of this development is opened to new buildings in order to overcome housing requirements of new comers. The result of this construction, agricultural land is shrinking in basin and agricultural production is declining. For example, in Iğdır Plain cotton production has ended and the encyclical, apricot and apple orchard areas are narrowed. These declines are occurring in the amount of fruits and vegetables grown primarily in the Plains of Igdir. In fact, it is observed that the internal migration and urbanization along region change the economic preferences of people of region and where there is a tendency of converting the areas to settlement instead of agriculture in the basin.

Keywords: Urbanization, agriculture, Aras basin, environmental balance, migration, change


Detay

İÇERİK