TR
Eurasian Studies Journal Yıl:2019  Sayı: 11  Alan: İşletme

Meryem BAYRAM, Hüriyet BİLGE
İHRACATTA AKREDİTİFLERİN ETKİSİ: EGE BÖLGESİ ÖRNEĞİ
 
Ülkeler dış ticaret yaparken kullandıkları teslim ve ödeme şekilleri bulunmaktadır. Bu ödeme yöntemlerinden biri olan akreditifli ödeme, diğer ödeme yöntemleri arasında en güvenilir ve iki tarafın da hakkını koruyan ödeme şeklidir. Akreditif, ihracat yapılan malların bedelini ödenmesi konusunda belirli koşulların yerine getirilmesinden sonra ödemenin yapılacağına ilişkin bir tür teminattır. Araştırma, Ege Bölgesi ihracatında akreditifli ödemenin diğer tüm ödeme yöntemleri arasında ne kadar etkili ve önemli olduğunu belirlemek amaçlamaktadır. Bu bağlamda Ege İhracatçı Birlikleri’nden alınan ödeme yöntemlerine göre 2011-2018 yıları arasındaki ihracat tutarları incelenmiştir. Akreditifli ödeme yöntemi diğer ödeme yöntemleri ile karşılaştırılarak avantajları ve kullanılabilirliği değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Dış Ticaret, İhracat, Ödeme Şekilleri, Akreditif


THE EFFECT OF LETTER OF CREDIT ON EXPORT: THE EXAMPLE OF AEGEAN REGION
 
Countries has the forms of delivery and payment they used when they make foreign trade. One of these payment methods, letter of credit, is the most reliable payment method and the payment method that protects the rights of both parties. The letter of credit is an assurance that payment will be made after the fulfillment of certain conditions for the payment of the goods for export. The aim of this study is to determine whether how effective and important the letter of payment among all other payment methods in Aegean Region export. In this context, the export amounts according to payment methods between 2011 and 2018 were analyzed received from Aegean Exporters' Associations. Payment method with letter of credit were evaluated advantages and usability by comparing the with other payment methods.

Keywords: Foreign Trade, Export, Payment Methods, Letter of Credit


Detay

İÇERİK