TR
Eurasian Studies Journal Yıl:209  Sayı: 11  Alan: Müzik

Mohammad RANJBARI
KLASİK GİTARA MÜZİK YAZABİLMELERİ İÇİN GİTARİST OLMAYAN BESTECİLERİN KARŞILAŞTIĞI PROBLEMLER
 
“Gitar, insan sesine eşlik etmek ve samimi karakterinin enstrümantal oda-müziği eserlerinde yer almak için uygun bir çalgıdır; Gerçek virtüözler tarafından icra edilince hakiki cazibesi olan az ya da çok karmaşık veya çoksesli kompozisyonların solo performansı için, eşit derecede uygundur” (Berlioz, 1843: 66). Bu çalışmada araştırmacı, gitarist olmayan bestecilere klasik gitarın müziği İle ilgili belirsizlikleri özellikle bu konuda kompozisyon dalındaki bilgi eksikliğini tespit etmeye çalışmıştır. Araştırmacı ilk aşamada kompozisyon dallarında çalgı bilgisi ders müfredatında klasik gitarla ilgili bilgi eksikliğini tespit etmeğe çalışmıştır. Bunun için problem ile ilgili Türkiye Konservatuarlarında çalışmakta olan “Kompozisyon Sanat Dalı” öğretim elemanları ve “Kompozitörlere” açık uçlu sorular sormuştur. Bu görüşmelerin sonucunda elde edilen yanıtlar karşılaştırılarak eksiklikler ayrıntılı bir biçimde tespit edilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Klasik Gitar, Gitar Kompozisyon, Besteci, Gitar Müziği


THE PROBLEMS OF NON-GUITAR COMPOSERS RELATED TO WRITING MUSIC TO CLASSICAL GUITAR
 
“The guitar is an instrument suitable for accompanying the voice and taking part in instrumental part of intimate character; it is equally appropriate for solo performance of more or less complicated compositions in severel voices, which possess true charm when performed by real virtuosos” (Berlioz, 1843: 66). In this study, the researcher has tried to establish the problems which non-guitarist composer deal with on writing music for classical guitar. it is attempted to verify the lack of information, compared with other instruments, concerning this instrument, in the syllabus of composition courses at Turkish conservatories. To do this, the researcher prepared a questionnaire to collect information about this problem. It has been sent to professors teaching and dealing with this problem at composition sections of conservatories in different parts of Turkey. An analysis of the given answers clarified the existing lacks in more detail and prepared the ground to continue the study in order to reach a solution.

Keywords: Classical Guitar, Composition Department, Composer, Guitar Music


Detay

İÇERİK