TR
Eurasian Studies Journal Yıl:2020  Sayı: 13  Alan: Müzik

Leman GULUZADE
OKULÖNCESİ KURUMLARDA ÇOCUKLARIN MÜZİK ÖĞRETİMİNİN YENİ EĞİTİM STRATEJİSİ
 
Halkımızın ulusal kimliğini yeniden teyit etme, manevi değerlerine ve ulusal geleneklerine geri dönme arzusu, bu ulusal yetiştirme temelinde yeni bir eğitim kuşağı kurulmasını gerektirmektedir. Ulusal eğitimin karşılaştığı en önemli zorluklardan biri, okul öncesi çocuklar için müzik eğitimi derslerinde ulusal duyguların oluşmasıdır. Okul öncesi pedagojide müzik eğitimi için önkoşul oluşturma sorunu çok düşük düzeyde incelenen bir sorundur. Okul öncesi çağda müzik eğitimi için önkoşulların oluşma olasılığı, deneyin sonuçlarında gösterildiği gibi metodolojik yöntemler kullanılarak uygulanmıştır. Müzik eğitimi, çocuğun müzikal algılarını desteklemek, duygusal ve bilişsel yeteneklerini etkilemek ve müzik dersler sırasında çocukların zihinsel aktivitesini ve çocuk oyun kalitesini artırmaya yardımcı olmaktan oluşur. Müzik algısının değerli temelleri, müzikal unsurlar için özellikle önemli olan çocukları belirlemeye odaklanmıştır. Probleme dayalı anaokulu deneyiminin bir analizi, müzik öğretimindeki önde gelen eğitimciler ulusal geleneklerimize ve bu geleneklerimize dayanan eğitim sürecine ulusal ruh getirmesine rağmen, bu alandaki çalışmaları güçlendirmek için metodoloji ve öğretim içeriğinin temelini oluşturmaktadır. Müzik terbiyesinin oluşmasında diğer sosyal-psikolojik etkinlerle birlikte ana laylası, bayatı, masallar ve sözlü halk edebiyatının diğer örnekleri, genel olarak edebiyat güçlü etki aracıdır. Yapılan araştırma sonucunda belli olur ki, müzik terbiyesinin oluşturulması ve eğitimi psikolojinin diğer unsurları olan benlik bilincinin, özünüderkin, düşüncenin gelişimine etkisi vardır.

Anahtar Kelimeler: okulöncesi eğitim, içerik, müzik, ders, çocuk.


NEW PEDAGOGICAL STRATEGY FOR CHILDREN'S MUSIC EDUCATION IN PRESCHOOL INSTITUTIONS
 
The aspiration of our people to reaffirm their national identity, to return to their spiritual values and national traditions requires the establishment of a system of education of the younger generation and on this basis of national education. One of the most important tasks in the area of national education is the formation of national feelings in music education lessons for preschool children. The possibility of creating the prerequisites for music education in preschool age has been implemented using methodological methods, as demonstrated by the results of the experiment. Music education consists in stimulating a child's musical perception, influencing his or her emotional and cognitive abilities, and helping to increase children's mental activity and improve the quality of children's performance during music lessons. The valuable foundations of musical perception focus on identifying the most important aspects of children's music. The analysis of the problem, kindergarten, provides the basis for the methodology and content of teaching, even though leading teachers in music teaching bring the national spirit to the learning process based on our national traditions and customs, the methodology and methodology should be strengthened. Along with other socio-psychological factors in the formation of music education, lullabies, bayats, fairy tales and other examples of oral folk literature, in general, are a powerful instrument of influence. The research has once again proved that the formation and education of music education is another component of psychology that affects the development of thinking.

Keywords: kindergarten, content, music, lesson, children.


Detay

İÇERİK