TR
Avrasya �al��malar� Dergisi Yl: 2016 Say: 4
Ergenekon SAVRUN
1- Balkan Milliyetilikleri Balamnda Srp, Yunan ve Bulgar Milliyetiliklerinin Karlatrlmas
  zet   Tam Metin
ALIYEVA B. M.
2- WEB-SƏHIFƏNIN I KEYFIYYƏTININ MTƏR QIYMƏTLƏNDIRMƏSI METODUNUN ILƏNILMƏSI.
  zet   Tam Metin
TACNUR AKA
3- TARHSEL SRETE TRKYEDE UYGULANAN SANAYLEME POLTKALARI ZERNE BR DEERLENDRME
  zet   Tam Metin
hseyin ali yzer
4- nsan Kaynakl Afet rnei Olarak Aral Gl Faciasnn Sosyal Politika Asndan Deerlendirmesi
  zet   Tam Metin
Fatih BALCI
5- EYH TURESN-I VEL HAZRETLER TEKKES, TEKKE ETRAFINDA OLUAN MEMORATLAR ve ANMA ENLKLER ZERNE BAZI TESBTLER
  zet   Tam Metin
aye nur ifti, murat ifti
6- Sovyet Rejiminde Sosyal Gvencesizlik rnei Olarak Tarmda alanlar ve alan Emekliler
  zet   Tam Metin
Do.Dr. ntizar Məmmədova brahim qz
7- Azərbaycanda Məssisələrin rəqabətə davamll zrə istehsaln təkili prinsipləri
  zet   Tam Metin

ÇERK