TR
ALAN EDİTÖRLERİ

Baş Editör 

Doç. Dr. Kutluk Kağan Sümer

İngilizce Dil Editörleri 

Ayşe Karayazılı

Rusça Dil Editörleri 

Doç. Dr. Toğrul İSMAYIL

Almanca Dil Editörleri 

Ayşe Karayazılı

Editörler: 

Doç. Dr. İlyas TOPSAKAL (İstanbul Üniversitesi)

Prof. Dr. Ahmet TAŞAĞIL (Yeditepe Üniversitesi)

Doç. Dr. Tilda Deniz BAYKUZU (Trakya Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Ali AHMETBEYOĞLU (İstanbul Üniversitesi)

Doç. Dr. Nuri KAVAK (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)

Doç. Dr. Toğrul İSMAYIL (TOBB Üniversitesi)

Prof. Dr. Konuralp ERCİLASUN (Gazi Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Bekir Tümen SOMUNCUOĞLU (Gazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Osman YORULMAZ (Mimar Sinan Üniversitesi)

Doç. Dr. Abdullah TEMİZKAN (Ege Üniversitesi)

Prof. Dr. Hasan Ali KARASAR (Atılım Üniversitesi)

Prof. Dr. Mualla Uydu YÜCEL (İstanbul Üniversitesi)

Prof. Dr. Asem Nauşabayeva HEKİMOĞLU (Bitlis Eren Üniversitesi)

Doç. Dr. Abdulkadir EMEKSİZ (İstanbul Üniversitesi)

Doç. Dr. Kürşat GÜLBEYAZ (Dicle Üniversitesi)

Dr. Muhsin KADIOĞLU (İstanbul Teknik Üniversitesi)

Prof. Dr. Elif Özer (Pamukkale Üniversitesi)

Doç. Dr.Esma Torun Çelik (Kocaeli Üniversitesi)

Prof. Dr. Aleeddin Yalçynkaya (Marmara Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. İbrahim AKIŞ (İstanbul Üniversitesi)

Doç.Dr. Akhtem Dzhelilov (Zaporizhzhya National University)

Doç. Dr.Leniyara Celilova (Crimean State Engineering Pedagogical University)

Doç.Dr. Ranetta Gaffarova (Crimean State Engineering Pedagogical University)

Doç. Dr. Gulnar Seitvanieva (Tavriçeskiy Natsionalniy Universitet)

Doç.Dr. Nariye SEYDAMETOVA (Crimean State Engineering Pedagogical University)

Doç. Dr. Saadettin BAŞTÜRK (Nevşehir Hacı Bektaş Vedi Üniversitesi)

Dr. Güllü KARANFİL (Komrat Devlet Üniversitesi)

İÇERİK