TR
ISSN: 2149-3529
User Name
Password
New User | Forgot
Eurasian Studies Journal Year:  2017  Volume:   6  Area:   EU

Hüseyin Ali Yüzer
An Example of Disaster Management Ineffectiveness in Human-Made Disaster: Chernobyl
 
In this study, Chernobyl reactor disaster, which is one of the human-driven technological disasters, is focused. The research showed that the disaster which occurred in Chernobyl Nuclear Power Plant and which will go on affecting for hundreds of years was due to the technical deficiencies and the wrong policy that the principals carried out. Keeping the rescue personnel, Soviet people and the world in ignorance about the danger they were in has been an inhuman behavior. The fact that the disaster management after the accident was inadequate has caused Asia, Africa, America and especially Europe and USSR to be affected. After years, “the international sanctuary plan” has been created to protect from the effects of the disaster with the contributions of 26 countries, and the sarcophagus, which was built in the period of USSR and became deformed over years, according to this plan.

Keywords: Chernobyl reactor disaster, statistics, social politics, disaster management


İNSAN YAPISI AFETLERDE AFET YÖNETİMİ ETKİNSİZLİĞİ ÖRNEĞİ OLARAK ÇERNOBİL
 
Bu çalışmada insan kaynaklı teknolojik afetler içerisinde yer alan Çernobil reaktör kazasına odaklanılmıştır. Yapılan incelemede Çernobil Nükleer Santrali’nde meydana gelen ve etkisi yüzlerce yıl devam edecek olan nükleer kazanın, teknik eksiklikler ve yöneticilerin izlemiş oldukları yanlış politikalar neticesinde meydana geldiği sonucuna varılmıştır. Kurtarma çalışmalarında görev yapan personelin, Sovyet halkının ve dünya kamuoyunun içinde bulundukları tehlikeden habersiz bırakılmaları, insanlık dışı bir uygulama olarak yer almıştır. Kazadan sonra afet yönetimi adına uygulamaların yetersiz kalması başta, Avrupa ve SSCB olmak üzere Asya, Afrika ve Amerika’nın da kazadan etkilenmesine sebep olmuştur. Yıllar sonra kazanın etkilerinden korunmak için 26 ülkenin destek verdiği “uluslararası sığınak planı” oluşturulmuş, bu plana göre SSCB döneminde yapılıp zamanla deforme olan sarkofagusun yenilenmesi 2016 yılında tamamlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Çernobil reaktör kazası, istatistik, sosyal politika, afet yönetimi


Detail

CONTENT