TR
ISSN: 2149-3529
User Name
Password
New User | Forgot
Eurasian Studies Journal Year:  2017  Volume:   6  Area:   Balkan Languages ??and Literatures

Alper YALÇIN, Sevda YALÇIN
Doing Business Environment in South Caucasus Countries in Consideration of Its Indicators (2010-2017)
 
Ease of The Doing Business Index ("Doing Business"), which has been prepared every year since 2003 with the cooperation of the World Bank (WB) and the International Finance Corporation (IFC); examines a number of regulations affecting local companies in 190 countries (for small and medium-sized businesses) to work quickly and easily with business start-up, management and liquidation operations. The Doing Business Index sorts country economies by the criteria for having adequate equity to do business. This work will analyze comparatively the business and investment environments according to the Doing Business prepared by the International Finance Corporation (IFC) of the South Caucasus countries whose geostrategic, geopolitical and geoeconomic potentials and importance are increasing day by day.

Keywords: Doing Business Indicators, Azerbaijan, Armenia, Georgia


Doing Business Göstergeleri Işığında Güney Kafkasya Ülkelerindeki İş Yapma Ortamı (2010-2017)
 
Dünya Bankası (WB) ve Uluslararası Finans Kuruluşu (IFC) ortaklığıyla 2003 yılından beri her yıl hazırlanan “İş Yapma Kolaylığı Endeksi” (Doing Business); 190 ülkedeki yerel şirketlerin (küçük ve orta ölçekli işletmeler için) hızlı ve kolay şekilde iş kurma, işletme ve tasfiye işlemleri ile iş yapmalarını etkileyen bir dizi düzenlemeleri mercek altına almaktadır. İş Yapma Kolaylığı Endeksi ülke ekonomilerini iş yapmak için uygun ortama sahip olma ölçütlerine göre sıralamaktadır. Bu çalışmayla jeostratejik, jeopolitik ve jeoekonomik potansiyelleri ve önemleri her geçen gün artan Güney Kafkasya ülkelerinin, Uluslararası Finans Kurumu’nun (IFC) hazırladığı İş Yapma Kolaylığı Endeksi’ne (Doing Business) göre iş ve yatırım ortamları karşılaştırmalı olarak analiz edilecektir.

Anahtar Kelimeler: Doing Business Göstergeleri, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan


Detail

CONTENT