TR
ISSN: 2149-3529
User Name
Password
New User | Forgot
Eurasian Studies Journal Year:  2017  Volume:   7  Area:   History

Nuri KAVAK
THE RUSSIAN INVASION OF CAUCASIA AND THE CIRCASSIANS WHO SETTLED AROUND KOSOVO DISTRICT
 
The Russian invasion in the Caucasus had forced many of the nations in the region to migration. Nevertheless, we tried to shed light to Caucasus migration, perhaps one of the most brutal forced migrations in history, in terms of Kosovo or in a larger sense Balkans. Russians, again, wanted Circassian to be exiled from the region using some international documents, so that they did not have to deal with these mountain warriors in the Balkans once more. However, the state of the Circassians in the region together with the difficulties they were facing and the furore they demonstrated against the residences of the region triggered another migration. After the defeat of Ottoman-Russian war of 1877-78 and signing of the Treaty of Berlin, the Ottoman Empire finally accepted the Russian demands and started to move Circassians to other regions. This research aims to bring another point of view to the forced migration of the Caucasus nations, by exploring the lives of Circassian immigrants who were settled in to the Kosovo region and explaining the problems they created in terms of public order.

Keywords: Ottoman Empire, Circassian, Russia, Kosovo, Balkans


RUSYA’NIN KAFKASYA’YI İSTİLASI VE KOSOVA HAVALİSİNE İSKAN EDİLEN ÇERKESLER
 
Ruslar’ın Kafkaslar’daki istila hareketi, birçok bölge halkının zorunlu göç etmesine neden olmuştur. Mamafih belki de tarihin tanıklık ettiği en acımasız zorunlu göçlerden birisi olan Kafkas Muhacereti’ne, Kosova veya biraz daha geniş haliyle Balkanlar penceresinden bakmaya çalıştık. Ruslar, yüzyıllardır Kafkaslar’da mücadele ettikleri bu savaşçı dağlılarla bir kez daha Balkanlar’da karşı karşıya gelmemek için, bazı uluslararası belgeler vasıtasıyla tekrar bölgeden Çerkeslerin sürgün edilmelerini istemekteydiler. Buna karşılık Çerkesler'in, içinde bulundukları sıkıntılar ile beraber bölge sakinlerine zarar verici taşkınlıklarda bulunmaları yeni bir göç dalgasının başlama nedenini oluşturmuştur. Nihayet Osmanlı Devleti, 1877-78 Rus harbinden yenik çıkmasıyla birlikte imza ettiği Berlin Anlaşması ile Rusların isteklerini kabul ederek, Çerkesler’i Balkanlar’dan başka bölgelere tahliye etmeye başlamıştır. Araştırmamız Kosova bölgesine gelen Çerkes göçmenlerin yaşamlarına, asayiş açısından ortaya çıkardıkları problemlere açıklık getirerek, Kafkas halklarının zorunlu göçüne başka bir coğrafyadan bakış açısı getirmeyi amaçlamıştır.

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, Çerkes, Rusya, Kafkas, Kosova, Balkanlar.


Detail

CONTENT