TR
ISSN: 2149-3529
User Name
Password
New User | Forgot
Eurasian Studies Journal Year:  2017  Volume:   7  Area:   EU

Müjgan DENİZ , Kemal ŞİMŞEK
Potential of Cultural Tourism Between Central Asian Turkic Republics and Turkey for Getting Sustainable Competitive Advantage in Tourism Sector
 
In the recent years, intense competition, economic stagnation and globalisation have shown their effects on tourism sector as all other sectors. In tourism industry, there is a search not just for inter-firms collobaration but for inter-countries. In this search, countries and firms that manage to get competitive advantage would capture a chance to be one step further. Global changes affecting tourism sector needs developing countries such as Turkey which is a developing economy and Uzbekistan, Turkmenistan in which tourism sector is newly developing countries to establish common strategies and act together. Identifing sustainable tourism policies, it should be considered how cultural and religious factors to be utilised in these developing tourism. In framework of common tourism policies among Turkish Republics, consciousness towards culture and history among those states should be increased and some brand cities along side the Turkic States to be formed. Considering the current potantial of Semerkand, Buhara, Merv and Hiva etc.- can attract much more tourists with intense publicity campaign and improve service quality through working together with Turkish Firms. Compering the other rival countries in this sector, improving cultural tourism would provide competitive advantage for all of the Turkic States in Central Asia as well as Turkey.

Keywords: Cultural Tourism


Turizm Sektöründe Sürdürülebilir Rekabet Avantajı Elde Etmede Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ile Türkiye Arasında Kültür Turizmi Potansiyeli
 
Son dönemde yoğun rekabet, ekonomik durgunluk ve küreselleşme tüm sektörlerde olduğu gibi turizm sektöründe de etkisini göstermektedir. Turizm alanında sadece şirketler değil ülkeler arası bir arayış da gerçekleşmektedir. Bu arayışta, rekabet avantajı meydana getirecek ülkeler ve şirketler rakiplerinden bir adım daha önde olmayı başarabileceklerdir. Turizm sektörünü etkileyen küresel değişimler, Türkiye gibi hızla gelişmekte olan ekonomiler ile Özbekistan, Turkmenistan gibi turizm sektörünün yeni gelişmekte olduğu ülkelerde rekabet avantajı yakalayabilmek adına ortak stratejiler geliştirmeyi ve birlikte hareket etmeyi gerektirmektedir. Sürdürülebilir turizm politikaları oluştururken sektörde rekabet avantajı elde etmede kültür turizminden nasıl faydalanılabilir ele alınmıştır. İnanç turizmi potansiyeli yüksek olan Özbekistan’da bulunan Semerkand, Buhara, Merv ve Hiva gibi şehirler Türkiye’den ve diğer Türk - İslam Coğrafyasından gelen turistler için önemli destinasyonlar haline getirilebilir. Türk Cumhuriyetleri arasında ortak turizm politikaları çerçevesinde kültür ve tarih bilincini ön plana çıkaracak Ören yerlerinin –Türbe, Medreseler ve Yazıtlar gibi- belirlenerek tanıtım kampanyaları ve teşviklerle Türk turistler için öncelikli ziyaret yerleri arasına sokulmalıdır. Mevcut potansiyel incelendiğinde, ‘İnanç ve Kültür Turizminin’ Türk Dünyası ülkeleri arasında dolaşan turist sayısını hızla arttıracağı ve diğer ülkelere göre sektörde Türkiye’ye olduğu kadar Orta Asya Türk Cumhuriyetleri’ne de rekabet avantajı sağlayacağı aşikardır.

Anahtar Kelimeler: Turizm Sektöründe


Detail

CONTENT