TR
ISSN: 2149-3529
User Name
Password
New User | Forgot
Eurasian Studies Journal Year:  2018  Volume:   8  Area:   Geography

Muhsin Kadıoğlu
ACCORDING TO EVLIYA CELEBI THE TURKS’ PHILOSOPHY OF WORLD DOMINATION: GOLDEN APPLE
 
According to well-known historians, since their known history, the Turks was have the philosophy of world domination. There are different opinions about the emergence of this philosophy, which is called the Golden Apple. Evliya Çelebi is one of the Turkish authors who gave the most detailed information on the subject of Golden Apple. In this article, the philosophy of Golden Apple investigated in Evliya Çelebi's Travel Book. According to the information given by Evliya Çelebi, the name Golden Apple (Turkish: Kızılelma) was present both in Christians and in Muslims. Christians have called the cities which are extremely prosperous, and especially the domes adorned with gold, as “Golden Apple.” This article will be believed to contribute to a better understanding of the philosophy of Golden Apple, intercultural peace and uncovering the true meaning of concepts.

Keywords: Golden Apple, World domination, Turks’ idea, Evliya Çelebi


Evliyâ Çelebi’ye Göre Türklerin Cihan Hâkimiyeti Ülküsü: Kızılelma
 
Bilinen tarihlerinden bu yana, Türklerin cihan hâkimiyeti ülküsüne sahip oldukları kabul edilmektedir. Kızılelma olarak adlandırılan bu mefkûrenin kaynağı konusunda farklı görüşler mevcuttur. Kızılelma konusundaki en detaylı bilgileri veren Türk yazarlarından biri Evliyâ Çelebi’dir. Bu makalede, Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi’nde Kızılelma ülküsü ile ilgili bilgiler çeşitli yönlerden incelenmiştir. Evliyâ Çelebi’nin verdiği bilgilere göre “Kızılelma” şeklindeki adlandırma hem Hıristiyanlarda, hem de Müslümanlarda mevcuttu. Hıristiyanlar, son derece mamur olan şehirlerini ve özellikle dış cephesini altınlarla süsledikleri mabetlerini “Kızılelma” olarak adlandırmışlardır. Türkler ve Müslümanlar için “Kızılelma” bazen bir kale, şehir veya görkemli bir Hıristiyan mabedi olarak ortaya çıkmaktadır. Bu makalenin Kızılelma ülküsünün daha iyi anlaşılmasına, kültürlerarası çatışma yerine barış idealine, kavramların gerçek anlamlarının ortaya çıkarılmasına katkıda bulunacağına inanılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kızılelma, dünya hakimiyeti, Türk ülküsü, Evliyâ Çelebi


Detail

CONTENT