TR
ISSN: 2149-3529
User Name
Password
New User | Forgot
Eurasian Studies Journal Year:  2018  Volume:   8  Area:   Turkish Language

Neşe IŞIK
A LEGEND ANALYSIS FROM EVLIYA ÇELEBI’S SEYAHATNAME (BOOK OF TRAVEL): KAPANI DELI SEFER DEDE’S ALGERIA TRIP
 
Travelogues, one of the oldest cultural products, are one of the most important literary genres that convey the historical adventure of mankind to the future. In recognizing what is different during the life journey in the world, the human being leans towards the direction of the different one, and transmits the interesting aspects of the one that has a certain value in this difference to its own culture. Travelers, the most famous heroes of this mysterious journey, are the people who transmit today’s world to tomorrow. Evliyâ Çelebi's ten-volume Seyahatnâme (travelogues) is the very precious piece of our literature on the travel genre Evliyâ Çelebi’s Seyahatnâme has the characteristics of a rich library which will be a source for many fields. Seyahatnâme left us a rich heritage in terms of legends, one of the oral cultural products. In this study, the legend of Kapanî Deli Sefer Dede which takes place in Istanbul and Algeria and takes part in Evliyâ Çelebi’s Seyahatnâme competing with the works written in the travelogue genre in the world will be analyzed in terms of archetypal symbolism.

Keywords: Evliya Çelebi’s Seyahatnâme, Kapanî Deli Sefer Dede, Legend, İstanbul, Algeria, Archetypal Symbolism.


EVLİY ÇELEBİ SEYAHATNÂMESİ’NDEKİ BİR EFSANENİN ÇÖZÜMLENMESİ: “KAPANÎ DELİ SEFER DEDE”NİN CEZAYİR YOLCULUĞU
 
En eski kültür ürünleri arasında yer alan seyahatnâmeler, insanoğlunun tarihî serüvenini geleceğe aktaran en önemli edebî türlerden biridir. İnsan, dünyadaki yolculuğu esnasında farklı olanı tanımakta, farklı olanın cezbeden yönlerine eğilmekte ve bu farklılıkta belli bir değere sahip olanın ilginç yönlerini kendi kültürüne taşımaktadır. Bu gizemli yolculuğun en ünlü kahramanları olan seyyahlar, bugünün dünyasını yarınlara aktaran insanlardır. Edebiyatımızın gezi türündeki çok kıymetli eseri, Evliyâ Çelebi’nin on ciltlik seyahatnâmesidir. Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi pek çok alana kaynaklık edecek oldukça zengin bir kütüphane niteliği taşımaktadır. Seyahatnâme, sözlü kültür ürünlerinden biri olan efsaneler açısından da bizlere oldukça zengin bir miras bırakmıştır. Bu çalışmada, dünyada seyahatnâme türünde yazılmış eserlerle boy ölçüşebilecek değerdeki Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi’nde yer alan ve mekân olarak İstanbul ve Cezayir’de geçen, Kapanî Deli Sefer Dede efsanesinin arketipsel sembolizm açısından çözümlenmesi yapılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi, Kapanî Deli Sefer Dede, Efsane, İstanbul, Cezayir, Arketipsel Sembolizm


Detail

CONTENT