TR
ISSN: 2149-3529
User Name
Password
New User | Forgot
Eurasian Studies Journal Year:  2020  Volume:   12  Area:   Turkish Languages and Litterateurs

Deniz KÖKTAN, Yavuz KÖKTAN
THE TRADITION OF WEDDING CONGRATULATIONS IN ANTAKYA AND THE COLORS
 
The tradition of marriage contains many customs and traditions. Besides many customs such as engagement, word, henna, there is a custom of receiving congratulations, made in Antakya after the wedding. Receiving congratulations, was a custom made in Antakya, which has been intensely used in the past, but has become increasingly forgotten today. The ceremony of receiving congratulations between women after the wedding takes a few days. During these ceremonies, the bride wears a different colored dress every day to welcome the guests. The study highlights Antakya's wedding tradition in general, and in particular, the importance of the colors in the dresses that the bride wore during the receiving congratulations ceremony. The study was carried out based on the literature search and field study.

Keywords: Antakya, Wedding, Congratulations, Culture, Color.


ANTAKYA’DA TEBRİK ALMA ADETİ VE RENKLER
 
Evlenme geleneği içerisinde pek çok adeti ve göreneği barındırmaktadır. Nişan, söz, kına gibi çokça adetin yanında Antakya’da düğün sonrasında yapılan bir tebrik alma adeti bulunmaktadır. Tebrik alma adeti Antakya’da geçmişte yoğun olarak yapılan ancak günümüzde gittikçe unutulmaya başlayan bir adettir. Düğün sonrasında kadınlar arasında uygulanan tebrik alma töreni birkaç gün sürmektedir. Bu törenler esnasında gelin her gün farklı renkte bir kıyafet giyerek misafirlerin karşısına çıkmaktadır. Çalışmada genel anlamda Antakya evlenme geleneği üzerinde durulacak, özelde ise tebrik alma töreninde gelinin giymiş olduğu kıyafetlerdeki renklerin anlamları üzerinde durulacaktır. Çalışma literatür taraması ve alan çalışmasına dayalı olarak yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Antakya, Düğün, Tebrik Alma, Kültür, Renk.


Detail

CONTENT