TR
Eurasian Studies Journal Yıl:2015  Sayı: 1  Alan: Turizm

Kutluk Kağan SÜMER
İstanbul'a Avrasya ve Türk Dünyasından Gelen Turistlerin İstanbul Algıları
 
Çalışmada İstanbul’a gelen tüm turistler içerisinden çekilen Türk Dünyası kökenli Turistlerin İstanbul algıları, beklentileri, tercihleri ve memnuniyetleri incelenmeye çalışılacaktır. Çalışma İstanbul Turizm Master Planı yapılması amaçlı bir çalışmanın Türk Dünyasından gelenlere yönelik kısmını teşkil etmektedir.

Anahtar Kelimeler: İstanbul Turizmi, İstanbul, Türk Dünyası, Avrasya, Gelen Turist, Turizm


Perceptions of Istanbul Eurasia and the Turkish World Tourist Arrivals Istanbul
 
Tourists coming from Eurasia to Istanbul are analysed in this paper . The methot of this work is a stratified sampling survey. In this paper this tourists will be examined by the scope of the reasons for travel. Perceptions of istanbul will be analysed by the tourists coming country and the aim of this trip. For this purpose, the another results of the survey will be presented in this study.

Keywords: Istanbul Turism, Istanbul, Turkish World, Eurasia, Incoming, Turism


Detay

İÇERİK