TR
Eurasian Studies Journal Yıl:2015  Sayı: 2  Alan: Dilbilim/Dilbilimi

Güllü KARNFİL
GAGAUZİYADA GAGAUZ DİLİNİN DURUMU
 
Gagauzlar hristiyan dinindän olan, türkçä lafedän, sayısı 250 bindän (sayı kesin bilinmeer) zeedä olan bir türk toplumudur. Türk dillerinin oguz grupasına girän bu dil eski Anadolu türkçesinä, Balkan türklerinin dilinä benzeer. 1739- cu yıllardan başlayarak 1814-cü yıllaradak Dobruca bölgesindän Basarabiyaya göçedän gagauzların büük bir kısımı büün Moldovada (180 bin), bir kısmı Ukrainada (40-50 bin), yaşêêr. Birkaç gagauz küüyü var Bulgariyada, Greţiyada, Ruminiyada hem başka yerlerdä. 1994-cü yılda Moldovanın sınırları içindä Gagauz Yeri Avtonomiyası yaradıldı, da gagauz dili moldovan hem rus dillerinnän barabar Gagauziyanın ofiţial dil gibi yazıya alındı. Ama dilin kullanlması istoriyasına bir ekskurs yapalım.

Anahtar Kelimeler: Gagauzeli, Gagauzya, Gagauzca, Gökoğuzca, Gagauz Türkçesi


STATUS OF THE GAGAUZ LANGUAGE IN GAGAUZİYA
 
Gagauz is the Christian religion, Turkish speaking, the number of 250 thousand (the exact number is not known) is a Turkish society rather than one. Turkish Anatolia, the Turkish language into the language of the old Oguz group, the Balkans is similar to the language of Turkey. Starting from 1739. year to year until 1814. Dubrovnik bölgesindän a great part of Bessarabia from Moldova's Gagauz migrating to this day (180 thousand), a part of Ukraine (40-50 thousand) lives. There are a few Gagauz villages in Bulgaria, Greece, and elsewhere in Rumanya. 1994. Place of autonomy within the borders of Moldova's Gagauz years was established. This was taken in the Gagauz language moldoya rusçayl Barabar Gagauzia, and the writing as the official language. Here, let the debate be used because of the language.

Keywords: Gagauzia, Gagauz Language, Gök oğuz Language, Gagauzian Turkish


Detay

İÇERİK