TR
Eurasian Studies Journal Yıl:2016  Sayı: 4  Alan: Türk Halk Bilimi

Fatih BALCI
ŞEYH TURESÂN-I VELİ HAZRETLERİ TEKKESİ, TEKKE ETRAFINDA OLUŞAN MEMORATLAR ve ANMA ŞENLİKLERİ ÜZERİNE BAZI TESBİTLER
 
Bu çalışmada, Ahmet Yesevi Hazretlerinden destur alıp Anadolu’yu aydınlatan tasavvuf ehillerinden ve bu toprakların Müslümanlaşmasını, vatan haline gelmesini sağlayan maneviyat erlerinden olan Şeyh Turesân-ı (Tur Hasan) Veli Hazretleri hakkında çeşitli incelemelerde bulunulacaktır. Ayrıca Şeyh Turesân-ı Veli Hazretleri Tekkesinin kurulum safhalarından günümüze kadar geçen süredeki durumu üzerinde durulacaktır. Bu tekke etrafında oluşan memoratlar, yazılı ve sözlü kaynaklardan faydalanılarak aktarılacaktır. Yine makalede her araştırmacının dikkat etmesi gerektiği gibi kaynak kişilerimizin müsaade ettiği kadar bilgiler yer alacaktır. Bu makaledeki memoratlar: Tekkenin önünde bulunan delikli taş, bölgenin ismi olan Tekke Dağı ve Yavaş Düzlüğü, asa veya pınar suyu, tekkeye gelenlerin manevi duygularının artması veya dini vecibelerini yerine getirmeye başlamaları, tekkeye saygısızlık yapanların ilahi bir şekilde cezalandırılması gibi başlıklar altında toplanarak incelenmeye çalışılacaktır. Ardından anma günü olarak ilan edilen haziran ayının son pazar gününde veya “pilav şenlikleri” olarak bilinen bugünde yapılan çeşitli etkinlikler veya gelenekler, ritüeller anlamlandırılmaya çalışılacak, işlevleri hakkında bilgi verilecektir. Şeyh Turesân-ı Veli Hazretleri Derneği hakkında da bilgiler verilecektir. Bu bilgiler sınırlı sayıda olan yazılı kaynaklardan, sözlü kaynaklardan, internette bulunan konu ile alakalı sayfalardan ve Şeyh Turesân-ı Veli Hazretleri’nin soyundan gelen ve Şeyh Turesân-ı Veli Derneği başkanı Şuayip Türker Bey’den, yani birinci ağızdan alınmıştır. Bu konular veya Tekkenin bugünkü durumu hakkındaki bilgiler yeri geldikçe görsellerle desteklenecektir.

Anahtar Kelimeler: Şeyh Turesân-ı (Tur Hasan) Veli, memorat, pilav şenlikleri, gelenekler, Türk Halk kültürü.


SOME FINDINGS ON THE LODGE OF HIS NIBS SHEIKH TURESAN- VELI, LEGENDS ARISING AROUND THE LODGE AND COMMEMORATION FESTIVAL
 
This work investigates Sheikh Turesan-ı (Tur Hasan) Veli, being one of the disciples of Ahmad Yesevi and one of the Sufis, who had worked in the sake of Islamization of this land and making it a homeland. Additionally the situation of the lodge of His Nibs Sheikh Turesan-ı Veli since its establishment is discoursed. Legends arising around the lodge will be quoted from written and oral sources. However, information conveyed will be limited with the permit of the source persons. The legends are classified as the stele erected in front of the lodge, the Mont Tekke `lodge` and the Plain of Yavaş `slow` as the names of the region, the water of truncheon or spring, increase in the religiosity of the visitors of the lodge, divine punishment of the ones, who disrespect the lodge. Afterwards activities, traditions and rituals practiced during the rice festival which is marked as the commemoration on the last Sunday of June is explained. Also information on the Sheikh Turesan-ı Veli Association is given. This information is taken from limited written sources, from oral sources, from the internet and from Mr. Şuayip Türker, who is the chair of the Sheikh Turesan-ı Veli Association and comes from the line of His Nibs Sheikh Turesan-ı Veli. This information is supported with visuals.

Keywords:


Detay

İÇERİK