TR
Eurasian Studies Journal Yıl:2016  Sayı: 4  Alan: Çalışma İktisadı ve İktisadi Demografi

ayşe nur çiftçi, murat çiftçi
Sovyet Rejiminde Sosyal Güvencesizlik Örneği Olarak Tarımda Çalışanlar ve Çalışan Emekliler
 
Sovyetler Birliği, her türlü ekonomik ve sosyal ayrımcılığa karşı oluşturulduğu iddiasıyla kurulmuş ve yaklaşık üç çeyrek asır boyunca varlığını devam ettirmiştir. Bu iddiasına karşılık uygulamada sürekli ayrımcılığı rejim içerisinde oluşturduğu görülmektedir. Sovyet sosyal güvenlik sistemi örneği incelendiğinde de söz konusu ayrımcılığın derin izlerine rastlanmaktadır. Kendi gıda ihtiyaçlarını kendilerinin bedel ödemeksizin karşıladıkları gerekçesiyle tarım çalışanlarının emeklilik düzeylerinde yapılan indirim, Sovyet rejimindeki sosyal güvencesizliğin ilk örneklerindendir. Gelir düzeyleri zaten çok düşük olan tarım çalışanlarının tarım dışı çalışanlarla aynı oranda emekli aylığı hak edişleri dahi emeklilik seviyelerinin düşük düzeyde gerçekleşmesine yol açarken oranların daha da düşürülmesi, net bir ayrımcılığı ortaya koymaktadır. Sektörel ayrımcılık olarak değerlendirilebilecek bu yapı, özellikle SSCB’nin iç kesimlerinde baskın ekonomik faaliyeti ifade etmesi sebebiyle de aynı zamanda bölgesel ayrımcılık anlamını da taşımaktadır. Çoğunluğu Müslüman Türklerden oluşan ve Batı Türkistan ile Kafkasya’nın en baskın ağırlığa sahip olması ayrıca önemlidir. İkinci olarak Sovyet iş piyasasında yaşanan gelir farklılığına dayanan ayrımcılığın sosyal güvenliğe yansımasında sosyal güvencesizlik açıkça görülmektedir. Buna göre Sovyetler Birliği’nde normal emeklilik yaşında iş piyasasından ayrılmayıp çalışmaya devam eden emekli çalışanlar, yaşıtları içerisinde çoğunluğu oluşturmaktadır. Bu da yaşlılık riskine karşı sosyal korumayı ifade eden emeklilik döneminde, yeterli sosyal güvencenin sağlanamaması anlamına gelmektedir. Özetlemek gerekirse de Sovyet rejimi varoluş gerekçelerinden olan ayrımcılığı bizzat yaparak toplumuna sosyal güvencesizlik getirmiş ayrımcı bir yönetim olarak nitelendirilebilir.

Anahtar Kelimeler: Sosyal politika, sosyal güvenlik, emeklilik, eşitsizlikler, Sovyetler Birliği


Agricultural Workers and Working Retirees in the Soviet Regime as an Example of Social Insecurity
 
The Soviet Union was created againist to all kinds of economic and social discrimination and nearly three quarters of a century maintained its preserve. However in practice, always there was discrimination in this regime. For instance in the social security system of the Soviet Regime, it can be seen deep traces of discriminative practices. The first examples of social insecurity practices were pension reductions that are made in the level of agricultural workers. The main explanation of this deduction was giving free foods. So, there was a clear discrimination between agricultural workers and others. As result of same proportion of pension entitlement for all workers, this situation led to the occur low level of pension levels. This type of discrimination, that is called sectoral discrimination, at the same time is called regional discrimination because of the expression the dominant economic activity of the inner parts of USSR. It is also important West Turkestan and the Caucasus that have the dominant weight of Turkish Muslims. Secondly, in the reflection discrimination based on income differences in the Soviet labour market, can be clearly seen social insecurity. According to this situation in the USSR, working retirees had majority among their ages. So, Regime did not provide enough social security againist the risk of Old-Age. In summary, Soviet Regime opposed with its existence by bringing social insecurity and discrimination.

Keywords:


Detay

İÇERİK