TR
Eurasian Studies Journal Yıl:2016  Sayı: 5  Alan: Klasik Arkeoloji

Fatma BAĞDATLI ÇAM
AVRASYALI ATLI-SAVAŞÇI KADINLAR Amazonlar’ın Gerçekliği Üzerine Yeni Yaklaşımlar
 
Avrasyalı Kadın-Savaşçılar olan Amazonlar, Yunan kültür, sanat ve mitolojisinde oldukça önemli ölçüde yer bulan figürler olarak karşımıza çıkmaktadır. İlk kez Homeros Destanlarında bahsedilen Amazonların zamanla Yunan vazoları, duvar resimlerinde ve heykellerde sıklıkla betimlenmeye başlanması genellikle kadın savaşçı imgesinin simgesel anlamda Yunan kültürüne yerleştiği şeklinde yorumlanmaktadır. Yunanlı tarihçileri Amazonların yaşadıkları bölge ve yaşam biçimleri hakkında önemli ipuçları vermektedir. Arkeolojik kazılar ışığında Azak Denizinden Ural Dağlarına kadar uzanan bölgede savaşçı-kadınlara ait olduğu anlaşılan zengin mezarlar, Amazonların Avrasyalı Göçebe Kültürüne ait olduklarını ve İskit kültürünün bir paçası olarak gerçekliklerini kanıtlamaktadır. Karadeniz Bölgesinde henüz Amazonların varlığını kanıtlamasa da burada Avrasyalı Göçebe Kültüre ait toplulukların varlığını ortaya koymaktadır. Ayrıca Amazonların Anadolu halkları ve Yunanlılarla kurdukları ilişkiler sonucunda Kubaba/Kybele tapımını benimsedikleri görülür.

Anahtar Kelimeler: Amazon, Avrasya, İskit, Göçebe Kültürü, Karadeniz


EURASIAN NOMAD-WARRIOR WOMEN: The New Approaches on Reality of Amazones
 
Amazons who Avrasian warrior women, has been important figures in Greek culture, art and mithology. Firstly Amazon had been stated in İliad by Homer, in due time its had been started to describe on Greek vases, wall paintings and sculptures. Generally it is interpreted which has settled as symbolic mean of warrior women figure in Greek Culture. Ancient Greek authors has been give a clue about where were Amazons lived and how were their lifestyles. In the light of Archaeological Excavations, we found some evidences which there are a lot of graves of warrior women in the region from Azov Sea to Ural Mointians. This rich graves verify Amazones are real and whose belong Eurasian Nomad Culture and a part of Scythian Culture. There isn’t any proof about Amazones but there are a lot of evidence about Eurasian Nomad Culture in the Black Sea Region of Turkey. Additionally we can find some clues about Amazones had been believed cult of Kubaba/Kybele smiliarly in Asia Minor and Greek Culture.

Keywords: Amazones, Eurasia, Scythian, Nomad Culture, Black Sea


Detay

İÇERİK