TR
Eurasian Studies Journal Yıl:2019  Sayı: 11  Alan: Siyasi Tarih

Kutluk Kağan SÜMER
Fırsatlar ve Sorunlar Bağlamında Türkiye Rusya Federasyonu Ekonomik İlişkileri
 
Türkiye ve Rusya'nın arasında coğrafi bütünlük ve toplam üretim açısından büyük farklılıklar olduğu bilinen bir gerçektir. Ancak bu milletler, eski çağlardan beri aynı coğrafyayı paylaşmaktadır. Bu nedenle aralarında çok fazla kültürel benzerlik vardır. Türkiye ile Rusya arasındaki ilişki ticaret, enerji ve turizmi ve gelişme potansiyeli olan diğer alanları kapsamaktadır. Bölgede önde gelen iki iktidar merkezi olan Türkiye ile Rusya arasındaki ticari faaliyetlerin geliştirilmesi, bu ülkelerin bölgelerdeki batı ülkelerine bağımlılıklarını azaltma potansiyeli taşımaktadır. Türkiye ile Rusya arasındaki enerji alanındaki işbirliği, Türkiye'nin enerji alımı açısından güvenilirliğini artıracak, böylece ülkenin stratejik önemini artıracaktır. İki ülke arasında güvenlik açısından bir işbirliği sadece iki ülkeye değil, aynı zamanda bu ülkelerin hâkim olduğu her alana istikrar sağlayacaktır. Diğer birçok sektörde, özellikle turizm ve eğitimde işbirliği, birçok kültürel unsuru paylaşan iki ülkenin ulusları arasında daha güçlü bağlar yaratacaktır. Çalışmada Türk-Rus ilişkilerinin idealden daha az olduğu, bunun ise diğer bazı siyasi iktidar merkezlerinin lehine olduğu da vurgulanmaktadır. İki ülkenin ekonomik ve ticari ilişkilerinde meydana gelen herhangi bir bozulma, her iki ekonomi için de doğrudan milyonlarca dolar tutarında zarar anlamına gelmektedir.

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Rusya, Ekonomik ilişkiler, ekonomi, ticaret, ihracat, ithalat, enerji, fırsatlar, sorunlar


Opportunities and Challenges in the Context of Economic Relations with Turkey Russian Federation
 
It is a known fact that while Turkey and Russian are bordering neighbors, there are large differences between the two countries in terms of geographical integrity and total production. However, the nations share the same geography since ancient ages, hence there are a lot of cultural similarities between them. The relationship between Turkey and Russia spans commerce, energy and tourism and other fields with potential to develop. Development of commercial activities between Turkey and Russia, two prominent centers of power in the region, also carries the potential to reduce these countries' dependencies to western countries in these areas. The cooperation between Turkey and Russia in the energy field will increase reliability of Turkey in terms of energy procurement, therefore increasing the country's strategic importance. A cooperation between the two countries in terms of security will only provide stability to both countries, but also to every area on which these countries have dominance. Cooperation in many other sectors, specifically in tourism and education, will create even stronger bonds between the nations of the two countries which share many cultural elements. It should also be stressed that it is quite in favor of certain other centers of political power when the Turkish-Russian relationships are less than ideal. Any deterioration in the two countries' economical and commercial relations directly mean losses amounting to millions of USD for both economies.

Keywords: Turkey, Russia, Economic relations, economy, trade,export, import,energy, opportunities, issue


Detay

İÇERİK