TR
Eurasian Studies Journal Yıl:2021  Sayı: 14  Alan: Sahne Sanatları

Kerem Cenk YILMAZ
GAZİANTEP, ADIYAMAN, KASTAMONU, MALATYA, TRABZON, AYDIN, DİYARBAKIR YÖRESİ ASMA DAVULU
 
Son yüzyılda teknolojik alanda yaşanan gelişmelerin, sosyal ve kültürel hayatımızın döngüsünü kontrol altına aldığı görülmektedir. Sosyal ve kültürel bir aktör olan çalgıların, teknolojik gelişmeler ile fabrikasyon üretim sürecine entegre olmaları, çalgı yapımında kullanılan geleneksel hammaddenin temininde üreticilerin teknolojik unsurlardan yararlanarak alternatif üretmeleri, geleneksel çalgıların yapısal özelliklerinde bir takım farklılaşmayı beraberinde getirmektedir. Geleneksel dansımızın ve müziğimizin temel unsuru olan asma davulun geleneksel üretim sürecinin de hammadde temininde yaşanan zorluk, ekonomik koşullar ve seri üretim, üreticileri ve asma davul çalan müzisyenleri farklı arayışlara sürüklemektedir. Bu çalışmanın amacı, Anadolu coğrafyası içerisinde geleneksel dans ve müziğimize eşlik eden asma davul çalgısının yapısal özelliklerini örnek yöreler üzerinden tespit etmektir. Tespit edilen ögelerin gelecek kuşaklara aktarılarak, yörelerin ses kültürü içerisindeki varlığının muhafaza edilmesi, alan için oldukça önemli bulunmaktadır. Bu çalışmada, örnek yörelerde yaşayan ve mesleği davul çalmak olan kişiler referans olarak alınmıştır. Yapılan görüşmeler ışığında, asma davulun parçalarının yapısal ve biçimsel özellikleri, geleneksel haliyle ortaya konulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Asma Davul, çalgı, halk oyunları


SLING DRUM OF GAZIANTEP, ADIYAMAN, KASTAMONU, MALATYA, ADANA, TRABZON, AYDIN, DIYARBAKIR
 
It is observed that developments encountered in technological areas within the last century have taken control of our social and cultural lives. Integration of musical instruments which are social and cultural actors to fabrication manufacturing process and the change in the raw materials used in manufacturing of the musical instruments have brought certain changes to their structural features. Difficulties in obtaining of raw materials, economic conditions, and mass production are forcing the manufacturers and musicians who play the sling drum which is the fundamental element of our traditional dance and music to search different pursuits. Objective of this study is to identify the structural features of the sling drum which accompanies our traditional dance and music within the Anatolian geography through exemplary regions. It is believed that transferring identified traditional factors to future generations and preservation of its status within the sound culture is significant for the field. In this study individuals who live in the exemplary regions and whose occupations are playing drums were taken as reference. Structural and formal features of the sling drum parts will be revealed with it is traditional by interviews.

Keywords: Sling drum, instrument, folk dances


Detay

İÇERİK