TR
Eurasian Studies Journal Yıl: 2018  Sayı: 8
Muhsin Kadıoğlu
1- Evliyâ Çelebi’ye Göre Türklerin Cihan Hâkimiyeti Ülküsü: Kızılelma
  Özet   Tam Metin
Neşe IŞIK
2- EVLİY ÇELEBİ SEYAHATNÂMESİ’NDEKİ BİR EFSANENİN ÇÖZÜMLENMESİ: “KAPANÎ DELİ SEFER DEDE”NİN CEZAYİR YOLCULUĞU
  Özet   Tam Metin
Neşe IŞIK
3- MUHSİN KADIOĞLU’NUN ŞİİRLERİNDE KÜLTÜR DEĞERLERİ VE FELSEFİ UNSURLAR
  Özet   Tam Metin
Recai AKAY
4- GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ÇOCUK HAKLARI BAĞLAMINDA RUSYA’NIN SOYKIRIM TARİHİNE GENEL BİR BAKIŞ
  Özet   Tam Metin
Hasan ALPAGU
5- Orta Aras Havzası’nda Şehirleşmenin Tarım Alanları Üzerinde Etkileri ve Bölgesel Sorunların Ekonomiye Yansımaları
  Özet   Tam Metin

İÇERİK