TR
ISSN: 2149-3529
User Name
Password
New User | Forgot
AREA EDITORS

Editor in Chief

Doç. Dr. Kürşad Gülbeyaz

English Language Editor 

Ayşe Karayazılı

Russian Language Editor

Doç. Dr. Toğrul İSMAYIL

German Language Editor 

Ayşe Karayazılı

Area Editors: 

Doç. Dr. İlyas TOPSAKAL (İstanbul Üniversitesi)

Prof. Dr. Ahmet TAŞAĞIL (Yeditepe Üniversitesi)

Doç. Dr. Tilda Deniz BAYKUZU (Trakya Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Ali AHMETBEYOĞLU (İstanbul Üniversitesi)

Doç. Dr. Nuri KAVAK (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)

Doç. Dr. Toğrul İSMAYIL (TOBB Üniversitesi)

Prof. Dr. Konuralp ERCİLASUN (Gazi Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Bekir Tümen SOMUNCUOĞLU (Gazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Osman YORULMAZ (Mimar Sinan Üniversitesi)

Doç. Dr. Abdullah TEMİZKAN (Ege Üniversitesi)

Prof. Dr. Hasan Ali KARASAR (Atılım Üniversitesi)

Prof. Dr. Mualla Uydu YÜCEL (İstanbul Üniversitesi)

Prof. Dr. Asem Nauşabayeva HEKİMOĞLU (Bitlis Eren Üniversitesi)

Doç. Dr. Abdulkadir EMEKSİZ (İstanbul Üniversitesi)

Doç. Dr. Kürşat GÜLBEYAZ (Dicle Üniversitesi)

Dr. Muhsin KADIOĞLU (İstanbul Teknik Üniversitesi)

Prof. Dr. Elif Özer (Pamukkale Üniversitesi)

Doç. Dr.Esma Torun Çelik (Kocaeli Üniversitesi)

Prof. Dr. Aleeddin Yalçynkaya (Marmara Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. İbrahim AKIŞ  (İstanbul Üniversitesi)

Doç.Dr. Akhtem Dzhelilov (Zaporizhzhya National University)

Doç. Dr.Leniyara Celilova (Crimean State Engineering Pedagogical University)

Doç.Dr. Ranetta Gaffarova (Crimean State Engineering Pedagogical University)

Doç. Dr. Gulnar Seitvanieva (Tavriçeskiy Natsionalniy Universitet)

Doç.Dr. Nariye SEYDAMETOVA (Crimean State Engineering Pedagogical University)

Dr. Güllü KARANFİL (Komrat Devlet Üniversitesi)

CONTENT